banner

ପଲି ଟାର୍ପ |

ପଲି ଟାର୍ପ |

  • Poly Tarp Manufacturers in China

    ଚାଇନାରେ ପଲି ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦକ |

    ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଚାଇନାରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପଲି ଟର୍ପ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପଲି ଟର୍ପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |ଆମର ପଲି ଟର୍ପଗୁଡିକ ଟାର୍ପର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କଠିନ ଏବଂ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପଲି ଆବରଣ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା 100% ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ମୃଦୁ ପ୍ରୁଫ୍, ଲୁହ-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ଏସିଡ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ |ଟର୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 30 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ବାଛିପାରିବେ |

    ଯଦି ଆପଣ ହୋଲସେଲ ପଲି ଟର୍ପ ଖୋଜନ୍ତି, ଆମର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ ing ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୟନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |